NGƯỜI PHỤ-NỮ ĐẸP!

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

NGƯỜI PHỤ-NỮ ĐẸP! Người phụ-nữ thông-minh và thanh-nhã phải có đủ 4 loại khí Một người phụ-nữ thông-minh sẽ không chỉ lưu-ý đến dáng vẻ bề ngoài! Mà con chú-trọng nuôi-dưỡng tâm-hồn của mình!!! Với 4 loại khí sau đây, thì … Tiếp tục đọc

30 tháng 4 lại về

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

  Bạn hỏi tôi có nhớ ngày 30 tháng 4?                                                                Việt Nguyên             Ba mươi tháng tư.  Bạn nhắc ngày ba mươi tháng tư lại đến.  Lời nhắc nhở hay lời than thở?  Ba mươi tháng tư đến như … Tiếp tục đọc

Khải Nguyên * Cánh Cò …

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

CÁNH CÒ TRÊN ĐẢO ĐÌNH VŨ                                                             Khải Nguyên tản bút   “Tôi xa Hải Phòng hơn hai chục năm rồi mà vẫn nhớ một thứ đặc sản, bình dân thôi, nhưng đúng là đặc sản Hải Phòng. Không! Không! Chẳng … Tiếp tục đọc