Không Nên Dùng Lạm Từ “Tiền Chiến” !

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

KHÔNG NÊN DÙNG LẠM TỪ “TIỀN CHIẾN”! Phiếm Luận Khải Nguyên  Lâu nay người ta viết (nói), chẳng hạn, lớp văn nghệ sĩ tiền chiến; tái bản tác phẩm tiền chiến (như văn thơ của Tự lực văn đoàn, tiểu … Tiếp tục đọc

TẠI SAO “CỰU”? TẠI SAO “NGUYÊN”?

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

TẠI SAO “CỰU”? TẠI SAO “NGUYÊN”? Khải Nguyên Bàn Phiếm         Thật là kì khi các  phương tiện truyền thông đại chúng của ta nói (viết), chẳng hạn: cựu tổng thống Mĩ Clinton, song lại nói (viết), chẳng hạn: nguyên thủ … Tiếp tục đọc