Hoạ sĩ Trịnh Cung

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Xoay Quanh Về “ MỸ THUẬT VIỆT NAM – Những Vấn Ðề Xoay Quanh” với Hoạ sĩ Trịnh Cung. *Đặng Phú Phong thực hiện.                                                     Đặng Phú Phong và Trịnh Cung.   Đặng Phú Phong (ĐPP) : Thưa Họa sĩ … Tiếp tục đọc

Hoạ sĩ Trịnh Cung.

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Những Vấn Ðề Xoay Quanh” với Hoạ sĩ Trịnh Cung. Đặng Phú Phong thực hiện.               Đặng Phú Phong và Trịnh Cung. Đặng Phú Phong (ĐPP) : Thưa Họa sĩ Trịnh Cung, với hơn 50 năm sáng tác tranh và những … Tiếp tục đọc