*** “TRẦM TÍCH” TẬP THƠ THỤY SƠN

Thư viện của bài

This gallery contains 2 photos.

Châu Thạch ĐỌC “TRẦM TÍCH” TẬP THƠ THỤY SƠN   Muốn biết nhà thơ Thụy Sơn (Đà Nẵng) vì sao lấy tên “TRẦM TÍCH “ cho tập thơ xuất bản lần nầy thì chắc phải hỏi thẳng tác giả. Tuy … Tiếp tục đọc

Làm Việc Tại Nhà Cho Công Ty Mỹ – PERFECT INTERNET

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Dù Bạn Ở Nơi Nào Trên Thế Giới, Bạn Có Thể Làm Việc Tại Nhà Cho Công Ty Mỹ Này và Lương hàng Tháng Theo Sản Phẩm Tiếng Anh có bên dưới Bạn thân mến, CHUYỆN NẦY RẤT LÀ TUYỆT … Tiếp tục đọc

Giới thiệu tác phẩm “NHÚC NHÍCH THÌ GIẾT”

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Giới thiệu tác phẩm “NHÚC NHÍCH THÌ GIẾT” “Kill Anything That Moves – The Real American War in Vietnam” Tác giả: Nick Turse * Nhà Xuất bản: Metropolitan Books, New York, 2013. Lý Như Thế Tác phẩm “Kill Anything That … Tiếp tục đọc