BÀN VỀ QUY (RÙA)

Nguyên Lc: 

image001

.

Cẩn báo:

– Chuyện hạn chế các Bà và cấm trẻ dưới 18 tuổi!

Vào bài:

Thương thay cho phn con rùa

đình đi hc, chùa đi bia

Ở trong bàn tiệc lia chia

Rùa ta phải chịu hết khìa… lại xé phay

.BÓI MU (MAI) RÙA

Ở phương Đông, rùa là một trong tứ quí (Long, lân, quy, phượng). Rùa đuợc quí vì sống rất lâu (tượng trưng cho trường thọ) và được dùng trong bói Dịch:

Người đời Thương (Trung Quốc) biết lối bói bằng mu (mai) rùa, gọi là bc

  – Bói bốc (): Người ta dùng mủi nhọn đâm vào những chỗ lõm của mu, yếm rùa, rồi hơ trên lửa; những chỗ lõm đó nứt ra, tùy vết nứt có hình ra sao mà đoán quẻ tốt hay xấu.

– Cuối đời Ân hay qua đời Chu người ta mới tìm được cách bói bằng cỏ thi: Cỏ thi (tiếng khoa học gọi là Achillea sbirica), một thứ cây nhỏ cao khoảng một thước như cây cúc, có hoa trắng hoặc hồng nhạt. Cách bói đó gọi là ph (), giản dị hơn cách bói bằng mu/yếm rùa.

– Sau này người ta còn bói bằng cách gieo 3 đồng tiền…

.

BỘ PHẬN RÙA QU NHẤT

 

Phần nào của rùa quí nhất tùy thuộc các ông hay các bà.

 

Chuyện rằng:

Có hai ông trên bàn nhậu đang vấn đáp nhau:

Ông X:

– Con rùa không có một bộ phận nào của nó mà không được việc ông ạ. Cái mu và cái yếm của nó đem phơi dùng để bói và làm thuốc chữa cam phổi, cam gan, cam thận, cam tim của trẻ con; mật nó phơi khô trị chứng đau răng hay lắm, còn thịt nó thì không thể nào nói xuể…

Ông Y:

– Vậy tui mạn phép hỏi ông: cái bộ phận nào các ông chú trọng nhất?

– Cái mu!

– Tại sao?

– Thì ông biết đấy, mu/ mai rùa dùng trong việc bói Dịch – bói Bốc.

Bói quẻ Dịch để biết tương lai đời mình mà không quan trọng bật nhất sao?

– Hay, thậm phải!

Ông X:

– Bây giờ tui hỏi ngược lại ông nha: Cái bộ phận nào các bà quí nhất, vô cùng quí!

Ông X:

– Đầu rùa!

– Sao? Nó cứng và dai nhách làm sao ăn được mà quí?

– Vậy chớ ông không thấy Từ điển Hán Việt ghi sao: đầu rùa là Quy đầu, mà Quy đầu 龜頭: Ðầu ngọc hành (Từ điển Thiều Chửu)

Vậy “đầu rùa” đối với các bà không quí sao?

– Thậm phải! thậm phải! Xin bái phục đại sư phụ!

.

CHUYỆN VỀ “ĐẦU RÙA” TRONG SỬ TRUNG QUỐC

 

 

Truyện rằng:

Thời Chiến quốc bên Tàu, Tương hậu (mẹ Tần Thủy Hoàng) tên là Triệu Cơ, trước vốn hầu thiếp của Lã Bất Vi (do đó có lời đồn Lã Bất Vi là cha của Tần Thủy Hoàng) Bà nhớ tình cũ, thường triệu Lã Bất Vi vào cùng bà “tâm sự”. Sợ bị “không đầu đội mão” khi vua Tần biết, nên Lã Bất Vi tìm người thế mạng.

Lúc bấy giờ có tên Lao Ái “đầu rùa” quá khổ có tiếng. Những dâm phụ trong xóm cho là vật quý, tranh nhau để được gần Ái. Một hôm hắn phạm tội dâm, quan sắp bắt trị tội. Bất Vi nghe được can thiệp xin tha, để làm người giúp việc trong phủ.

Nước Tần có tục, khi làm mùa ruộng xong, trong nước mở cuộc vui chơi ba ngày để bõ công khó nhọc. Ai muốn bày trò chơi gì tự do. Kẻ nào có tài hay cái khéo gì cứ phô bày. Lã Bất Vi lấy thứ gỗ vông bảo người làm bánh xe, sai Lao Ái xỏ “đầu rùa” của hắn vào giữa bánh xe biểu diễn. Bánh xe quay tít mà “đầu rùa” vẫn không hề hấn gì. Người trong chợ cười ầm lên, đoạn lắc đầu le lưỡi cho là khó có kẻ kỳ phùng địch thủ.

Lã Bất Vi nghĩ kế sai người phát giác (giả) cái tội dâm trước kia của Lao Ái, bắt phải đem thiến, đoạn đem vàng đút lót cho viên quan hành hình, lấy dương vật của con lừa, bôi vào một thứ máu, giả là thiến thật. Tên hành hình cố ý đem dương vật con lừa, giơ lên cho người chung quanh xem. Ai ai cũng tưởng Lao Ai bị thiến thật.

Lao Ái bấy giờ được xung làm hoạn quan. Bất Vi đem dâng cho thái hậu để hầu trong cung. Đêm đến, Lao Ái hầu ngủ. Thái hậu lấy làm thích quá, ngày đêm không muốn rời ra.

Chẳng được bao lâu, thái hậu có mang. Sợ khi sinh nở, không thể giấu được nên dối có bịnh; lại sai Lao Ái đem tiền đút lót cho thầy bói, bảo dối là trong cung có ma nên tránh ra ngoài 200 dặm ở phương tây. Vua Tần Thủy đồng ý.

Thái hậu dời ra Ung Thành, ở vào một tòa cung điện cũ gọi là Đại Trịnh cung. Bấy giờ thì thái hậu cùng Lao Ái mặc sức tự do thỏa thích. Trong hai năm, sinh luôn hai trai.

Thái hậu lại tâu với vua Tần là Lao Ái có công thay vua hầu hạ, xin phong đất cho. Tần Thủy Hoàng vâng mạng, phong cho Lao Ái là Trường Tín hầu, cấp đất Sơn Dương.

Thói đời, những tên tiểu nhân có tài mọn, được thăng tiến thường hống hách, hung hăn lên mặt, ức hiếp dân chúng. Hắn mang “đầu rùa” đi hãm hiếp biết bao cô gái hiền lành, có chút nhan sắc; cướp giựt tài sản dân lành, tiếng than oán thấu tai vua Tần.

Sau khi điều tra và phát giác mọi chuyện, Tần Thủy Hoàng sai quan bắt Lao Ái. Vua Tần tự đến cung Đại Trịnh lục tìm, bắt được hai đứa con của Lao Ái và Triệu Cơ (em khác cha với vua Tần), sai kẻ tả hữu bỏ vào cái túi vải đem quật chết. Thái hậu đau xót ngấm ngầm, không dám ra cứu, chỉ đóng cửa khóc lóc mà thôi. Còn Lao Ái, vua Tần truyền dùng xe xé xác ở ngoài cửa Đông, và tru di cả ba họ.

.MỒI RÙA

uy cứ hẹn rồi quy đến nhé

Anh sẵn sàng một chão muối rang

Thuốc trên tay… anh đợi muối cho vàng

Anh cậy nắp…ôi, Quy sao thơm thế!

 Quy/Rùa là mồi”chiến đấu” của phe ta nên tui phải “loạn bàn” rất kỹ!

Về mồi rùa, tui xin phép “túm” cụ ông Vũ Bằng thủ thỉ cùng các vị:

  “Con rùa cũng như con trâu, ông , không có mt b phn nào ca nó mà không được vic. Cái mu và cái yếm ca nó đem phơi dùng đbói và làm thuc cha cam phi, cam gan, cam thn, cam tim ca tr con; mt nó phơi khô tr chng đau răng hay lm, còn tht nó thì không th nào nói xu… người ta bo ăn được trăm ngày thì v chng yếu s mnh, có ông già sáu mươi tám tui ly v hai mươi chín tui mà bn năm sanh lin hai đa con trai đy!

Cho vào ni, trong ni có sn mui ht; rang mui, khi nào mui nóng thì b rùa vàoThy mui n cũng đng bc ra vi; phi đi cho mui vàng và tan thành bt, hãy bc ni ra. Lúc đó, rùa mi thc chết và tht nó lúc y mi thc săn. Em cy np ra, b rut, có trng thì ly trng; đon, ly dao lách tht, xé phay, cun bánh tráng, gia đu phng, rau răm và h, như thế này. Anh phi chm đm nước mm t có pha gim và đường, ăn vi đchua mi ngon, anh à.
Ông nào cho ăn như th
ế là thanh cnh quá, mun đm đà hơn mt chút, nên dùng món rùa xào: tht rùa rang lên ri cht ra tng miếng bng con c, cho vào cho xào vi c hành, gia thêm th rau gì tùy ý, xúc ra đĩa, ăn luôn vi mt hai tp rượu đưa cay, ta cm như ăn ba ba hng síu ca Tu. Nếu cho vào ni gia nước, đun lên và b thêm my miếng su su, cà rt, tng cú và vài cái chân gà ác hm lên, ta s cm thy cái v ba ba cáy dùng.
Nhưng ăn th
c cho thích khu nhng người sành thường dùng món rùa hp cách thy: tht rùa cht ra tng miếng nh, cho đúng phân lng sa sâm, ý dĩ, đi quy và bch thược, đi cho tht rùa tht chín và mm, đem ra ăn, sướng ông thn khu không chu được.
H
p cách thy như thế hơi lâu.
Trong khi ch
đi, nhng ông bm nhu có th ly my cái chân rùa ra nướng lên nhm nháp. Chân rùa nhiu gân; ta cp chân gà thế nào thì gân chân rùa cũng ta ta như thế; nhưng có nhiu người bo gm chân rùa “không có sướng” bng ly nhng cái vy trên mai nó nướng cháy lên mà nhm rượu – chết cha, giòn c tanh tách mà bùi quá th là bùi!

Rùa qu, mu đen như qu, ăn không tt, rùa vàng mai nó hung hung vàng ăn vào phát tài

Tôi nhón tay cm mt cái trng lên coi. Luc ri, trng rùa có sc trng, tròn và ni lên nhng tia máu đ. Nó lùng bùng nhưng dai, cn v thì có nước và mt cái màng mu vàng sm. Cái trng đó va mút vào thì đã trôi đến c ri, nhưng đng có nut vi vàng, hi người bn háu ăn! Th cn nh nh nhng cái trng đó ra, anh s thy nó rn hơn tròng đtrng gà, mà quánh như sáp, va nhai va ngm nghĩ thì có ý bùi hơn và cũng thanh hơn. Này, ăn thêm mt hai cái na, tuyt trn, phi không anh?

Ông nào cho ăn như thế là thanh cnh quá, mun đm đà hơn mt chút, nên dùng món rùa xào: tht rùa rang lên ri cht ra tng miếng bng con c, cho vào cho xào vi c hành, gia thêm th rau gì tùy ý, xúc ra đĩa, ăn luôn vi mt hai tp rượu đưa cay, ta cm như ăn ba ba hng síu ca Tu. Nếu cho vào ni gia nước, đun lên và b thêm my miếng su su, cà rt, tng cú và vài cái chân gà ác hm lên, ta s cm thy cái v ba ba cáy dùng.
Nhưng ăn th
c cho thích khu nhng người sành thường dùng món rùa hp cách thy: tht rùa cht ra tng miếng nh, cho đúng phân lng sa sâm, ý dĩ, đi quy và bch thược, đi cho tht rùa tht chín và mm, đem ra ăn, sướng ông thn khu không chu được.” (Món l miền nam- V Bằng)

Phê chưa các bạn, mồi rùa?

***

Sao, các bạn thấy thế nào? “Mua vui cũng được một vài… lon bia”? ):):):

Hẹn ngày “tái nạm” bàn về LONG (RỒNG).

.

Nguyên Lạc

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s