NƯỚC MỸ ĐANG BỊ QUỶ ÁM

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU

TRUMP HAND ON CHESTĐEM TÂM TÌNH VIẾT LỊCH SỬ
NƯỚC MỸ ĐANG BỊ QUỶ ÁM

Thành phố Westminster, Quận Cam, Hoa Kỳ.
Ngày 18 tháng 3 năm 2019.

Anh David Nguyễn thân mến,

Vừa rồi, tôi đem mẩu chuyện của giáo sư Lê Tuyên kể nước Việt Nam mình đã mất về tay người Chàm để viết một bức thư cho anh có chủ đề “CUỘC CHIẾN CHỐNG MA VƯƠNG, QUỶ SỨ”. Lần này bài viết của tôi gửi anh có chủ đề“NƯỚC MỸ ĐANG BỊ QUỶ ÁM” để nói rõ hơn nguyên nhân nước Việt Nam ta mất vì sự báo oán của dân tộc Chàm, thì nước Mỹ cũng sẽ mất vào tay Quỷ Sứ vì các con cháu Chúa lại phản Chúa. Chúng ta là người Mỹ gốc Việt, bị mất nước vào tay Quỷ Sứ thì ta phải có nghĩa vụ và bổn phận cảnh báo cho người bản xứ biết nếu để cho Quỷ Ám thì mất nước.
Luật NHÂN QUẢ rất khoa học, hễ gieo hạt, quả gì thì mọc lên cây ấy. Luật này áp dụng chung cho mọi người có tín ngưỡng, không trừ một tôn giáo nào. Do đó, ông bà mình thường nói “ở hiền gặp lành” hay “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”là thế!
Giáo sư Trần văn Giàu tâm sự với Giáo sư Tạ Quang Bửu: “Anh với tôi chỉ là giáo sư dạy môn triết học, Giáo sư Trần Đức Thảo mới đích thực là triết gia”.
Tư bản không phải là chủ nghĩa, bởi vì nó không đề ra vũ trụ quan, nhân sinh quan. Tư bản chỉ là chủ thuyết kinh tế thị trường tự do (free market economic theory) do Adam Smith chủ trương, tôn trọng quyền tư hữu và đặc biệt dành quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận cho mọi người. Do đó Tư Bản chấp nhận đa nguyên, có thể hữu thần hoặc vô thần!
Cộng sản do Karl Marx chủ trương, mới là chủ nghĩa, là tôn giáo vì nó đề ra vũ trụ quan, nhân sinh quan riêng, không chấp nhận hữu thần. Cộng sản bị gọi là tà giáo, bởi vì nó láo khoét vẽ ra một thiên đường không có thật mà nó dùng bạo lực cưỡng bức người ta phải tin theo. Nó là nhất nguyên, nên nó sinh ra chuyên chính. (tệ hại hơn độc tài).
Tại sao một người được phong là triết gia như Giáo sư Trần Đức Thảo không hiểu Cộng sản là tà giáo? Tại sao Giáo sư Trần Đức Thảo không nghe lời dạy “Bần cùng sinh đạo tặc” của tổ tiên, mà lại tôn thờ cái chủ nghĩa “vô sản chuyên chính”?
Cuốn sách “ANIMAL FARM” của nhà văn George Orwell mô tả xã hội Cộng sản giống như trại súc vật, xuất bản từ năm 1945. Tại sao triết gia Trần Đức Thảo không đọc để thấy rằng nếu đảng Cộng sản đánh đuổi Thực dân Pháp thành công, thì Cộng sản sẽ biến nước Việt Nam thành trại súc vật? Đã gọi là súc vật, làm sao có nhân quyền?
Người ta ví đảng Cộng sản là đảng cướp giống như Mafia là không đúng. Nó tệ hại hơn đảng cướp. Bởi vì đảng cướp Mafia không hô hào công bằng xã hội, không nói đến đạo đức cách mạng, không tiêu diệt tôn giáo khác, không giương cao khẩu hiệu “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” mà trở thành nô lệ! Và đặc biệt Mafia không chủ trương hận thù giai cấp để làm động lực đấu tranh nhằm chiếm quyền thống trị tuyệt đối.
Để lôi kéo quần chúng đứng về phía mình, Cộng sản vẽ ra một Thiên đường huyễn tưởng cho nhân loại, nhưng kỳ thực nó đã đè bẹp nhân loại dưới gót giày của chúng tàn bạo, khủng khiếp hơn bất cứ chế độ nào từ thuở hồng hoang cho tới nay. Sự tàn ác, man rợ của Cộng sản ghê gớm đến mức độ vượt ra ngoài trí tưởng tượng của con người.
Không phải tôi dám trách móc các vị tiền bối thông thái, nhưng ngu. Tôi nêu lên sự mê muội của những bậc thông thái tầm cỡ như Giáo sư Trần Đức Thảo mà không nhìn ra Cộng sản là một tôn giáo của Quỷ Sứ, của Ma Vương, tại vì họ bị quỷ ám.
Bác sĩ Nhãn khoa Lê Đình Thám là bạn đồng nghiệp của bố tôi. Hai ông thường làm công tác Phật sự ở chùa. Một hôm, bác sĩ Thám thuyết phục bố tôi gia nhập đảng Cộng sản. Bố tôi hỏi: “Này anh Thám, hai chúng ta đều thờ kính Phật, tại sao anh rủ tôi tham gia đảng Cộng sản là cái đảng chủ trương tiêu diệt tôn giáo?”
Bố tôi không phải là nhà thông thái như triết gia Trần Đức Thảo. Câu hỏi mà bố tôi nêu ra hoàn toàn là cái “common sense” rất thường tình, đã khiến cho bác sĩ Lê Đình Thám không thể trả lời. Từ đó, tôi rất nghi ngờ khả năng nhận thức của giới khoa bảng.
Năm 1954, nước ta bị các thế lực quốc tế chia đôi. Một nửa theo chế độ Cộng sản, một nửa theo chế độ Cộng hòa”. Vì vị thế quan trọng của nước mình, nên Mỹ – lãnh đạo Thế Giới Tự Do – phải dùng Việt Nam làm tiền đồn ngăn chặn làn sóng đỏ. Nên nhớ rằng không có chuyện dân tộc này phải có bổn phận thương yêu dân tộc khác. Tất cả đều vì quyền lợi sống còn của chính họ. Điều đó là lẽ đương nhiên. Khi quyền lợi tương quan thì hai nước thành đồng minh. Khi quyền lợi đối nghịch thì hai nước trở thành kẻ thù. Vì sự sống còn, Hoa Kỳ đã đồng minh với Liên Xô trong Đệ nhị Thế chiến để diệt Hitler. Nhưng sau khi diệt Hitler xong, Hoa Kỳ và Liên Xô trở thành kẻ thù, vì Liên Xô theo đạo Mác-Lê chủ trương tiêu diệt “đế quốc” Hoa Kỳ, quốc gia lãnh đạo Thế giới Tự Do. Nếu ta bảo Hoa Kỳ phản Đồng Minh Liên Xô là sai.
Vấn đề đặt ra là người Quốc Gia không biết lợi dụng sự giúp đỡ của Hoa Kỳ để tiêu diệt Việt Cộng, mà vì bị quỷ ám nên có thành phần thì phản bội lý tưởng; có thành phần khác thì thờ ơ, lãnh đạm sống chết mặc bay. Coi việc diệt Cộng không phải của mình!
Hoa Kỳ chọn ông Ngô Đình Diệm lãnh đạo Miền Nam là đúng, vì biết ông Diệm là người hết sức yêu nước. Khi về chấp chánh, ông Diệm không có binh quyền, tên tuổi còn xa lạ với quốc dân. Nhưng nhờ sự trợ giúp của Mỹ, ông Ngô Đình Diệm đã triệt hạ đảng cướp Bình Xuyên và xây dựng Miền Nam đúng với danh nghĩa Hòn Ngọc Viễn Đông, khiến cho các quốc gia chung quanh mơ ước, thèm muốn. Bằng cớ là những chính khách từng chống “chế độ Ngô Đình Diệm” đều bất tài, không có nhân vật nào đủ uy tín để phục hồi uy quyền Quốc gia, sau khi lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chưa khi nào Miền Nam loạn như sau khi cái gọi là Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng ra đời!
Chủ tịch đảng Đại Việt là Trương Tử Anh và nhiều đồng chí bị Cộng sản thủ tiêu. Chủ tịch Lý Đông A của Duy Dân bị Cộng sản thủ tiêu. Giáo chủ Hòa hảo là Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ bị Cộng sản thủ tiêu. Các đảng viên cao cấp của Quốc Dân Đảng bị Cộng sản thủ tiêu. Tại sao các đảng không đoàn kết với nhau, ủng hộ Tổng thống Ngô Đình Diệm để trả thù cho lãnh tụ và đồng chí của mình? Phải nói rằng người kế thừa trong các đảng đã phản bội người khai sinh ra đảng của mình; chứ không phải chỉ phản bội Tổng thống Ngô Đình Diệm mà thôi. Đâu phải những nhà hoạt động đảng không biết lời dạy của tiền nhân “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”? Việt Nam chết, vì các lãnh đạo chính trị, tôn giáo đã bị quỷ ám nên quên lời dạy của tiền nhân đấy thôi!
Đại sứ Bùi Diễm viết cuốn “In The Jaws Of History” (Trong Gọng Kềm Lịch Sử) chỉ đúng vào thời kỳ trước năm 1954, vì thời bấy giờ những nhà hoạt động cách mạng quốc gia vừa bị Thực dân Pháp bắt bớ, vừa bị Việt Cộng thủ tiêu. Còn sau 1954, Hoa Kỳ đến giúp Miền Nam đâu có chuyện bắt bớ như Thực dân Pháp để mà gọi là “Gọng Kềm Lịch Sử”? Thử hỏi tại sao những chiến sĩ quốc gia không thấy Hoa Kỳ là cứu tinh, giúp con tàu Việt Nam đang bị nguy cơ chìm đắm trong cơn Đại Hồng Thủy, mà nẩy sinh ra chia rẽ lẫn nhau để bị mất nước? Tôi cho rằng những người quốc gia yêu nước đều bị quỷ ám, cho nên họ không thấy sự chống nhau là tự sát!
Đảng Cộng sản được Hồ Chí Minh và đồng bọn lập ra là để chuẩn bị bán nước, vì chúng chọn kẻ thù truyền kiếp luôn luôn nuôi tham vọng tiêu diệt nòi giống ta, làm anh em.
Câu thơ “Bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới đều là anh em” của tên bồi bút Tố Hữu thì những nhà hoạt động vì nước, vì dân phải thấy cái dã tâm của Việt cộng chứ, phải không? Dù Tổng thống Ngô Đình Diệm là nhà lãnh đạo không hoàn hảo, không tốt, nhưng các nhà trí thức phải hiểu ông Ngô Đình Diệm có tinh thần quốc gia thì đất nước xứng đáng hơn Hồ Chí Minh bán nước chứ! Đâu phải những nhà hoạt động cách mạng quốc gia ngu xuẩn mà không biết điều đó? Tại vì họ bị quỷ ám đấy, anh ạ!
Tôi đã chứng kiến sự tàn ác, bất nhân của những tên du kích Việt Cộng, nên tôi chống Cộng từ nhỏ. Vì yêu lý tưởng dân tộc, tôi đã quyết định tham gia một đảng cách mạng chủ trương “Dân Tộc Sinh Tồn”. Bây giờ nghĩ lại về cái hành động của Chủ tịch Hà Thúc Ký kéo quân ra Ba Lòng lập chiến khu chống ông Diệm là sai hoàn toàn. Sở dĩ Hồ Chí Minh lập chiến khu chống Pháp thành công, vì Việt Cộng được Liên Xô và Trung Cộng yểm trợ thực phẩm, khí giới, đạn dược, tiền bạc để trường kỳ kháng chiến. Còn chiến khu Ba Lòng thì giữ được bao lâu? Bản thân tôi cũng bị quỷ ám, vì tham gia một tổ chức mà không biết các bậc đàn anh đã bị ma đưa lối, quỷ đưa đường.
Hoa Kỳ không những giúp Việt Nam vũ khí, tiền bạc để chống Cộng. Họ còn giúp trí thức Miền Nam nhìn thấy sự đểu cáng, bất nhân của Cộng sản ở Miền Bắc đối với hàng ngũ trí thức từng tham gia kháng chiến chống Thực dân Pháp. Tài liệu trong cuốn “Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc” mà cụ Hoàng văn Chí biên soạn là do tình báo Hoa Kỳ cung cấp. Nếu Bộ Giáo dục đưa cuốn sách của Cụ Chí vào chương trình giảng dạy ở Trung học, Đại học, tôi tin rằng Miền Nam sẽ không có những thứ phản bội như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Trương Tấn Sang … Và nhà văn Nhất Linh cũng không lãnh đạo các đồng chí Quốc Dân Đảng âm mưu đảo chánh vào năm 1960. Quyết định quyên sinh của văn hào Nhất Linh làm cho công cuộc chiến đấu Chống Cộng mất chính nghĩa!
Anh David Nguyễn thân mến,
Lịch sử là chuyện đã qua. Không ai có thể quay lại quá khứ để trách móc hay lên án các bậc tiền bối. Tôi đề cập đến lịch sử dựa theo sự kiện khách quan để lấy đó làm bài học cho tương lai. Và cũng để chứng minh với người Hoa Kỳ nếu họ không lắng nghe kinh nghiệm của người bị mất nước như tôi, mà cứ chia rẽ, hận thù nhau, phản bội nhau thì sự mất nước chỉ là vấn đề thời gian.
Tổ tiên người Việt dạy: “Biết mà không nói là bất nhân. Nói mà không nói hết là bất nghĩa”. Tôi là người mang ơn nước Mỹ, nên tôi phải cống hiến kinh nghiệm của tôi.
Hai yếu tố sinh tử của Quốc Gia là Quốc Phòng và Kinh tế. Tổ tiên ta đã dạy “An cư, lạc nghiệp” thì mới đưa tới “Dân Giàu Nước Mạnh”. Barack Obama làm cho Hoa Kỳ vỡ nợ. Chỉ trong 8 năm cầm quyền, Obama đã nâng nợ quốc gia thêm 10 ngàn tỉ, bằng tổng số nợ của các đời Tổng thống cộng lại. Kinh tế yếu kém thì nền Quốc Phòng suy sụp theo. Vì lo âu nước Mỹ sẽ chết dưới bàn tay Trung Cộng, nhà tỉ phú Trump đã phải dấn thân ra tay cứu nước Mỹ. Chủ trương của Tổng thống Donald Trump “Make America Great Again” là một chủ trương đúng đắn mà bất cứ vị lãnh tụ nào yêu nước đều phải làm. Chỉ có phường Việt Cộng mới chủ trương “Bần cùng hóa nhân dân” để dễ cai trị.
Barack Obama không thể nào là người yêu nước Mỹ. Ông chịu ảnh hưởng tư tưởng Cộng sản từ Frank Marshall Davis chống Tư bản, lại thêm Obama là người Đạo Hồi chống Chúa Jesus. Vì nhiễm tư tưởng Hồi giáo, Obama bí mật “giao du” với Louis Farrakhan, thủ lãnh Nation of Islam, rất kỳ thị Da trắng, đặc biệt Do Thái. Khi lên ngôi Tổng thống, Obama chọn nhân vật phụ tá có nhiều quyền hành nhất tại Bạch Cung, được cả hai vợ chồng Obama yêu quý, tin tưởng là bà Valerie Jarrett, một nữ luật sư có cha mẹ là cảm tình viên đảng Cộng sản. Vì chịu ảnh hưởng Cộng sản, ông Obama muốn phá vỡ hệ thống Dân chủ lâu đời của nước Mỹ để tiến tới Xã Hội Chủ Nghĩa.
Đường lối lãnh đạo đất nước của Barack Obama rất giống cách cai trị của Việt Cộng. Đó là chia rẽ dân tộc. Việt Cộng coi nông dân, công nhân là chủ lực cách mạng, Obama hô hào “Black Life Matters” để hốt phiếu của người da đen. Thực tế cho thấy giai cấp nông dân, công nhân dưới chế độ Việt Cộng vô cùng khốn khổ. Thực tế cũng cho thấy người Da Đen dưới chế độ Barack Obama thì nạn thất nghiệp của người Da Đen gia tăng, tội ác của người Da Đen gia tăng và mức nghèo khó của người Da Đen cũng gia tăng. Đặc tính của Xã Hội Chủ Nghĩa là nói một đường, làm một nẻo! “Đừng bao giờ nghe những gì Cộng sản nói” phải luôn luôn nhớ, nếu không thì mất nước!
Lá bài chủng tộc (race card) được Obama sử dụng quá rõ ràng, nhưng bọn chính trị gia Da Trắng xôi thịt trong đảng Dân chủ phụ họa theo là để giành quyền cai trị cho đảng. Các lãnh tụ Da Đen phải nhìn thấy thủ đoạn của đảng Dân chủ chỉ lợi dụng họ trong âm mưu hốt phiếu; chứ chẳng phải tử tế gì cả!
Trong hai năm qua, Tổng thống Donald J. Trump đã mang lại nhiều thành quả mà các đời Tổng thống tiền nhiệm chưa một ai đạt được. Sở dĩ đảng Dân chủ và Truyền thông Mỹ điên cuồng chống lại Tổng thống Donald Trump, vì ông quyết tâm xóa sổ Xã Hội Chủ Nghĩa. Hoa Kỳ là quốc gia lãnh đạo Thế giới Tự do, tại sao nay lại đi theo Xã Hội Chủ Nghĩa? Trả lời nghi vấn đó quá dễ! Tại vì Con Quỷ Đỏ Trung Cộng dùng tiền lũng đoạn nền Dân chủ Mỹ thì nó mới ngoi lên địa vị bá chủ toàn cầu được.
Sự nghi ngờ của tôi về việc Trung Cộng tung ra rất nhiều tiền mua chuộc bọn chính trị gia xôi thịt trong hai đảng có xác xuất rất cao. Nên nhớ người Tàu có lịch sử buôn vua và có nghệ thuật hối lộ siêu đẳng. Lã Bất Vy dùng mưu chước hối lộ mà đưa con đẻ của mình, Tần Thủy Hoàng, lên làm Hoàng Đế. Barack Hussein Obama, một người không ai rõ tông tích, mới làm Nghị sĩ được hai năm, mà được bầu lên làm “Vua nước Mỹ” là nhờ Trung Cộng bỏ rất nhiều tiền cho bọn Truyền thông quảng cáo. Tiền tranh cử của Barack Obama lên đến 2 tỉ đô-la mà không ai biết nguồn tiền đó ở đâu ra?
Tại sao Trung Cộng ủng hộ Barack Obama? Bởi vì tình báo của Trung Cộng biết rõ người thầy của Obama là Frank Marshall Davis, một thủ lãnh đảng Cộng sản Hoa Kỳ.
Dưới triều đại Barack Obama, hai cơ quan gìn giữ an ninh cho nước Mỹ là FBI và CIA. đều bị mua chuộc. Anh David Nguyễn theo dõi tin tức hằng ngày thì thấy rõ các viên chức tình báo, phản gián đều hành động phi pháp để triệt hạ ứng cử viên Donald Trump và đưa bà Hillary Clinton lên làm Tổng thống, là do âm mưu của Barack Obama tất cả.
Chính vì nhìn thấy thủ đoạn, âm mưu của Barack Obama, nhà tỉ phú Donald Trump mới phải dấn thân cứu nước Mỹ. Sở dĩ Donald Trump dùng lời lẽ mà người ta cho là thô lỗ, vì ông quá tức tối (giống như Bà Trưng giận người tham bạo) khi thấy vị lãnh đạo của đất nước mình lại cung kính cúi rạp người vái lạy các Quốc vương Ả Rập và bị Trung Cộng làm nhục mà lại lủi thủi chui sau đuôi máy bay để xuống đất. Thế mà từ trí thức đến Tướng lãnh không biết nhục! Ngay như tôi là loại “Mỹ giấy” mà cũng cảm thấy xấu hổ trước hành động hèn hạ của Barack Obama.
Tôi nhận thấy chính trị gia, trí thức Hoa Kỳ đã mất khả năng biết xấu hổ và tham tiền, tham quyền đến độ không còn đếm xỉa đến quyền lợi Quốc gia. Họ là một đám người đạo đức giả, phản bội Tổ Quốc!
Bất cứ một nhà lãnh đạo nào muốn được dân tin tưởng và yêu quý đều phải chủ trương đưa đất nước trở nên giàu mạnh. Tại sao bọn Dân chủ lại căm thù và chống lại bằng mọi cách bẩn thỉu, đê tiện? Do đó, ta gọi bọn Dân chủ và bọn truyền thông thổ ta đều là bọn người bị QUỶ ÁM mới sinh lòng phản quốc, là quá chính xác phải không?
Nếu không phải bị quỷ ám thì làm gì có chuyện trình cái dự luật có thể phá thai, khi sản phụ sắp tới ngày sinh nở?
Nếu không phải bị quỷ ám thì làm gì có chuyện mấy đứa chính trị gia đòi mở toang cửa biên giới ra cho buôn lậu người, buôn lậu ma túy, tội phạm để hại dân mình?
Nếu không bị quỷ ám thì làm gì có chuyện những đứa chính trị gia vốn đã giàu có, sống trong một nước tự do lại lớn tiếng hô hào Chủ Nghĩa Xã Hội. Một cái chủ nghĩa chỉ đẻ ra tội ác, nghèo đói, bất công, tham nhũng. Và đặc biệt cực kỳ lưu manh?
Càng ngày những thủ đoạn bí mật đánh phá Tổng thống Donald Trump càng phơi bày. Trước đây, tôi đã nghe tin đồn Thượng Nghị sĩ Jon McCain có dính líu đến vụ Dossier của băng đảng Hillary Clinton ngụy tạo, nhưng không dám tin, vì làm sao có thể ngờ một người được coi là “Maverick” (Một chính trị gia có tinh thần độc lập)?
Cái gì đã làm cho một phi công có Ông Nội và Cha là Đô đốc Hải quân, một Thượng Nghị sĩ, một ứng viên Tổng thống mà lại có hành vi đê tiện, bẩn thỉu đến như thế? Có phải vì đồng tiền của Trung Cộng và vì lòng đố kỵ nhỏ nhen mà John McCain trở thành một kẻ phản đảng, phản quốc? John McCain đúng là bị quỷ ám rồi, chứ còn gì nữa?
Anh David Nguyễn có thấy bọn Dân chủ chơi trò bẩn giống Việt Cộng, mà ngay một nhân vật danh tiếng như John McCain mang danh “người hùng” cũng giống như Trí Quang, Dương văn Minh, Vũ văn Mẫu ở Miền Nam chơi bẩn không?
Chúng ta đang chứng kiến một tấn bi kịch “đơn kiếm diệt quần ma” của Tổng thống Donald Trump. Chẳng biết “mảnh hổ” có thể địch lại “quân hồ”? Trong nỗi lo âu đó, tôi ước mong những nạn nhân cộng sản như chúng ta từng được nhân dân Hoa Kỳ niềm nở mở rộng vòng tay đón tiếp thì phải đền ơn bằng cách đứng lên chống lại bọn QỦY SỨ, MA VƯƠNG để giang sơn gấm vóc này không bị loài QUỶ ĐỎ thống trị.
Không phải tôi bi thảm hóa tình trạng đâu, anh David Nguyễn ạ! Nước ta mất chính vì bị Quỷ Ám, Hoa Kỳ bị Quỷ Ám thì cũng sẽ mất là cái chắc. Trước viễn cảnh đó, không lẽ chúng ta – nạn nhân Xã Hội Chủ Nghĩa – lại khoanh tay ngồi yên để cho bọn Dân chủ ngang nhiên lừa bịp về cái thiên đường huyễn tưởng? Đừng nghĩ Hoa Kỳ có nền dân chủ lâu đời, thì dân Hoa Kỳ không dễ bị đánh lừa. Ngay như một số không nhỏ người Việt điêu đứng vì chủ nghĩa cộng sản, có người vợ, con bị hải tặc hiếp mà cũng mở mồm chê ông Trump đấy thôi. Người dân Mỹ đa số quen sống sung sướng, tự do nên “vô tư” hưởng thụ, cứ giao khoán cho các chính trị gia điều hành việc nước. Tôi đã có dịp nói chuyện với nhiều người Mỹ trắng, có bằng cấp, nhưng không thấy cái việc đi theo Xã Hội Chủ Nghĩa là mất nước!
Nếu Truyền thông Mỹ lương thiện, không giấu giếm những thành quả to tát mà Tổng thống Donald Trump đem về cho nước Mỹ, không phịa tin giả mạo nói xấu Tổng thống Donald Trump một cách bẩn thỉu, dơ dáy thì đảng Cộng Hòa đã chiếm đa số ở Hạ Viện rồi! Đâu có cái chuyện tồi bại của đám dân biểu Dân chủ đem Michael Cohen ra điều trần trong khi ông Trump trên đường đi thương thuyết với Kim Jong Un?
Tôi cho rằng sở dĩ Kim Jong Un không thỏa thuận yêu sách của Hoa Kỳ đòi giải trừ vũ khí nguyên tử, là vì cái bọn Dân chủ thổ tả chỉ mong muốn Tổng thống Donald Trump thất bại. Trung Cộng tìm cách hại Hoa Kỳ để ngoi lên địa vị bá chủ hoàn cầu không tác hải ghê gớm bằng bọn chính trị gia thổ tả, bọn truyền thông thổ tả phản quốc!.
Tổng thống Ronald Reagan đánh sụp Liên bang Xô Viết được là vì thời đó bọn chính trị gia không khốn nạn như bây giờ. Lại thêm thời Tổng thống Reagan có bà Margaret Thatcher, có Đức Giáo hoàng La Mã John Paul II hỗ trợ. Ngày nay đơn thương độc mã, Tổng thống Donald Trump bị nội thù đánh phá tơi bời mà ông xóa sổ được Chủ Nghĩa Xã Hội thì Tổng thống Donald Trump đúng là người của Thượng Đế.
Nhà văn hóa Phạm Quỳnh dưới thời Thực dân Pháp nuôi hy vọng: “Truyện Kiều còn, thì tiếng ta còn. Tiếng ta còn, thì nước ta còn”. Thời nay, bọn bán nước Việt Cộng đang trong tiến trình xóa bỏ tiếng ta, chắc chắn nòi giống ta sẽ phải bị tận diệt thôi!
Bắt chước người xưa, tôi xin mạn phép bày tỏ: “Donald Trump trừ khử được bọn Ma Vương, Quỷ Sứ thì nước Mỹ còn. Donald Trump thất bại thì nước Mỹ sụp và thế giới sẽ bị một tỉ tư (1.400.000.000) dân Chệt đè ra mổ lấy nội tạng”
Không thể làm gì hơn trong tình cảnh xuống hố của nước Mỹ, tôi cầu xin người Việt Tị Nạn Cộng Sản hãy bày tỏ LÒNG BIẾT ƠN nước Mỹ bằng cách đồng thanh lên tiếng thức tỉnh nhân dân Hoa Kỳ về thảm họa Cộng sản và cùng nhau góp công, góp của giúp Tổng thống Donald Trump hoàn thành sứ mạng cứu nhân loại khỏi bị nạn Quỷ Ám!
Tổng thống Donald Trump chiến thắng bọn Ma Vương, Quỷ Sứ ở Mỹ thì Việt Cộng, Việt Gian sẽ không còn. Nạn chia rẽ của người Việt Nam sẽ chấm dứt.

Bằng Phong Đặng văn Âu
Địa chỉ email: bangphongdva033@gmail.com

1 thought on “NƯỚC MỸ ĐANG BỊ QUỶ ÁM

  1. Đây có phải là trang Văn hóa Nghệ thuật không ? tôi thiết nghĩ vô trang này để thưởng thức những áng văn hay, những vần thơ đẹp chứ không phải để đọc những lời tuyên truyền, khích động nhảm nhí, những bài viết với mục đích chính trị của những kẻ thiếu văn hóa, lạm dụng cơ hội để làm bậy. Đây là xứ Mỹ nơi mà Dân chủ tự do phải được tôn trọng, và quan trọng hơn là phải biết tôn trọng người khác. Bài viết trên chỉ đề cao, ca tụng trump mà chỉ trích người này ngu người kia ngu mặc dù Bằng Phong chưa chắc đã chứng minh được là hắn hơn những người bị chỉ trích Ngu ở chỗ nào ? cái gì ? bằng cấp, tiền bạc, địa vi ? hay chỉ hơn được cái nói nhảm nhí, bịa đặt lung tung vô trách nhiệm. Không chừng BP này là Việt Cộng đội lốt Cộng hòa để chụp mũ những ai không đồng ý với hắn là Cộng Sản là Tàu Cộng..v.v. để hắn ném đá. Rồi kế đó : đảng Dân Chủ là Cộng Sản ..hay thân cộng v.v.. Để cổ động cho trump, thử hỏi nếu bây giờ đảng Dân chủ trả đũa nói đảng Cộng hòa là bọn Phát Xít, độc tài.. còn trump là quái thai, thứ thú vật kỳ thị, gian manh lừa đảo thì BP nghĩ sao ? hay lại trả đũa bằng những lời lẽ vô văn hóa rẻ tiền ? Tôi vô đây không phải để tuyên truyền cho Dân Chủ hay Cộng Hòa nhưng tôi quá chán khi phải đọc những lời bình luận rẻ tiền của những kẻ quá khích như BP. May mắn thay người Mỹ họ vẫn coi John McCain là anh hùng và John Mccain không phải là đảng Dân Chủ như BP đă viết, Dưới mắt tôi John vẫn là anh hùng và xứng đáng để tôn trọng, đừng bịa đặt tưởng tượng rồi phóng bút bừa bãi coi trời bằng nắp vung. Tôi viết bài viết hôm nay vì không chấp nhận được luận điệu bịa đặt, chụp mũ của BP đối với 1 ân nhân của bao nhiêu người lính chiến VN, của bao nhiêu tù nhân chính trị VN đã được TNS McCain đã tranh đấu cho qua Mỹ. Đừng vô ơn, và đừng bịa đặt tưởng tượng nhiều quá để đi đến quá đà. Hơn nữa đảng Dân chủ không bao giờ là Cộng Sản. Nước Mỹ không bao giờ có Cộng Sản, chỉ có hai đảng Dân chủ và Cộng Hòa thay nhau làm tổng thống mà thôi, Đừng quá khích và quá đáng ! Tôi yêu cầu BP nên tôn trọng độc giả. Đừng bắt tôi phải đọc những tuyên truyền bịa đặt, chụp mũ kiểu Việt Cộng ? BP thích trump và bầu hay ủng hộ trump là quyền của BP đừng lạm dụng ngòi bút của mình để bịa đặt Fake New để kéo người khác theo minh, và đừng chụp mũ những ai không theo mình hay chống đối mình là Cộng sản là tồi bại. Nó chỉ biểu hiệu sự thiếu văn hóa hay uneducated mà thôi. Nếu BP là chủ bút của Văn học Nghệ thuật thì tôi sẽ block (chặn) và không bao giờ đọc trang này nữa. Nếu BP cũng chỉ là độc giả như tôi thì tôi thấy BP nên tôn trọng người khác. Nước Mỹ này còn lắm người giỏi, người tài không cần 1 thằng tiểu tốt vô danh VN lo cho hay quyết định vận mạng của nước Mỹ đâu. Đúng là dân Mỹ có bị lừa nhưng bị trump lừa vì trump là vua lừa đảo ? hãy nhìn lại những gì trump nói : Xây bức tường biên giới sẽ bắt tổng thống Mễ trả tiền ! Bây giờ tại sao lại bắt dân Mỹ đóng thuế để trả ? Một sự thất tín, Vạn sự thất tin. Rồi nói bỏ tù Clinton vậy đã bỏ chưa ? Dám bỏ không ? Nói mà không làm thì là nói càn, nói bậy ! Chỉ sơ lươc thế thôi thì đã rõ rồi chứ tôi không thích hay không có thời gian bàn chính trị hay debate ở đây. Nếu ai trả tiền nhuận bút cho tôi để debate thì tôi mới làm chú không có rảnh lắm. Nhưng tôi yêu cầu hãy để cho cử tri VN được tự do chọn lựa, được có cơ hội tìm hiểu, đừng khích động một chiều. Và quan trọng nhất là: Đừng bưng bít sự thật ! VNCH mất nước vì có nhiều thằng bưng bít sự thật, bịa đặt vô trách nhiệm như BP mà thôi. Tôi tin rằng comment này sẽ không bị delete. Còn nếu như nó bị delete thì trang văn hóa nguồn cội này cũng chẵng có gì đáng để tôi quan tâm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s