The Blessed Virgin Mary

Mother-Mary-WallpaperAssumption of the Blessed Virgin Mary

Khê Kinh Kha

One of the great blessings of being a Catholic is the richness of our teachings, and traditions. In a certain sense, these teachings and traditions enrich our lives as children of God.  They help us on our journey of faith, help us understand who we are as human beings, and in a particular way, who we are as disciples of Jesus.

August 15 is the day we get to celebrate one of the Church’s teachings, the Assumption of the Blessed Virgin Mary. And actually we’re not really celebrating a teaching, but a person and a mystery

The person

Mary, Queen of Heaven,

Mystical Rose,

First Disciple,

Queen of All Saints,

 Mother of God . . .and

a mystery —

that when her earthly life had ended,

Mary was assumed into heaven, body and soul.

For me, today is the day filled with hope, because what we believe about Mary on this day is something that we believe about ourselves, our own futures, our own destinies.  Mary is alive with God — body and soul — and we will be too some day.  And we believe this in a humble way, one in which we are filled with a deep hope and trust in the promises of Christ and in his great love and mercy.

May God’s gift to Mary be our gift someday too.  And may our belief in Mary’s Assumption fill us with confidence, hope, and peace.

Amen.

Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Một trong những phước lành lớn lao của người Công giáo là sự phong phú của giáo lý và truyền thống của chúng ta. Theo một nghĩa nào đó, những lời dạy và truyền thống này làm phong phú cuộc sống của chúng ta, là những người con của Thiên Chúa. Những giáo lý và truyền thống này giúp chúng ta trên hành trình đức tin, giúp chúng ta hiểu chúng ta là ai, và theo một cách cụ thể, chúng ta là những môn đệ của Chúa Jêsus.  

Ngày 15 tháng 8 là ngày chúng ta cử hành một trong những giáo lý của Giáo Hội, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Và thực ra chúng ta không một giáo huấn, mà thực sự ăn mừng về một người và một sự huyền bí:

Về Người —

Maria, Nữ hoàng thiên đường,

Hoa Hồng Huyền bí,

Đệ tử đệ nhất,

Nữ Hoàng của Các Thánh,  

a Mẹ của Thiên Chúa. . .và

một huyền bí —

Khi cuộc sống trần thế của Đức Mẹ Maria kết thúc,

Đức Mẹ Maria được đưa lên thiên đường, cả thân xác và linh hồn.

Đối với tôi, hôm nay là ngày tràn đầy hy vọng, bởi vì những gì chúng ta tin vào Đức Mẹ Maria trong ngày này là điều mà chúng ta tin tưởng về chính bản thân ta, tương lai của chúng ta, số phận của chúng ta. Mary vẫn sống đời với Chúa — thân xác và linh hồn — và rồi chúng ta cũng sẽ có một ngày như thế đó. Và chúng ta tin tưởng điều này với lòng khiêm tốn, mà trong đó chúng ta tràn đầy hy vọng và tin tưởng vào lời hứa của Chúa Kitô và trong tình yêu thương và lòng thương xót của Người.

Nguyện xin ơn của Đức Chúa Trời ban cho Đức Mẹ Maria cũng là món quà ban cho chúng ta một ngày nào đó. Và nguyện xin niềm tin của chúng ta vào Đức Mẹ Lên Trời s ẽ chan hòa trong chúng ta niềm tin, hy vọng và bình an.

Amen

 

Khekinhkha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s