Giới Thiệu Thơ Quỳnh- E-Book

Thư viện của bài

This gallery contains 2 photos.

http://t-van.net/wp-content/uploads/2017/06/Th%C6%A1-Qu%E1%BB%B3nh-HXS-final.pdf Tản mạn về Thơ Quỳnh bản thảo  Bản thảo tập Thơ Quỳnh được hoàn tất vào mùa thu năm 1991, đến nay đã tròm trèm hai mươi lăm năm; một quãng thời gian khá gọi là dài cho sự … Tiếp tục đọc