Random Thought on Easter Sunday

Easter Sunday
Hùng Xuân Nguyễn 

chuachua 6Easter Sunday is a day filled with joy and hope in faith and love. The Resurrection of Christ is the original “stone” for our faith, and is a greatest unusual divine event ever happened before in human history. For Christians, there is no other day comparable to the day of the Resurrection of Christ. It really is the Lord’s Day. All our joy and hope are derived from what has happened in the first Easter Sunday. Humans dream, long waiting for, came true. Through the power of God, the stone was rolled away, the tomb was opened, and it was found to be empty. Christ rose again from the dead. Things will never be the same anymore, because human life, from now, will no longer be limited to the cycle of life and death on the earth. Suffering, despair, tribulation, misery will no longer be a “burden” for mankind, hence, on the other side of the empty tomb, a new future of eternal life filled with everlasting joy, happiness and hope were widely opened out for all of us. Heaven and earth welcome and glorify Christ’s victory over death for us, sinners. God’s love and peace are with us for ever and ever.

Great joy of the Resurrection is reborn in the Spirit of God and we do not need to wait until after His return (second coming), but right now, right here on this earthly life. We are blessed that we are not alone on this life journey. Christ is with us in every steps we take as Redeemer for us. He always there to support, encourage and strengthen us throughout our lives.. Easter is a new life in Christ. His resurrection, therefore, must be reflected in our own thoughts and in our own lives. His love must always be in our hearts and souls. And we must completely put our trust in Him, we worship Him and we glorify Him.

Amen

chua 14Chủ Nhật Phục Sinh là một ngày đầy niềm vui và hy vọng trong đức tin và tình yêu. Sự Phục Sinh của Đấng Christ là “hòn đá” ban đầu cho đức tin của chúng ta, và là một sự kiện thần thánh bất thường lớn nhất từng xảy ra trong lịch sử loài người. Đối với Kitô hữu, không có ngày nào khác được so sánh với ngày Chúa Phục Sinh. Đây thực sự là ngày của Chúa. Tất cả niềm vui và hy vọng đều xuất phát từ những gì đã xảy ra trong Chúa nhật Phục Sinh đầu tiên. Con người ước mơ, chờ đợi lâu, đã thành hiện thực. Qua quyền năng của Đức Chúa Trời, hòn đá bị lăn ra, ngôi mộ được mở ra, và nó được tìm thấy trống rỗng. Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết. Mọi việc sẽ không bao giờ giống nhau nữa, bởi vì cuộc sống con người, từ bây giờ, sẽ không còn bị giới hạn trong chu kỳ của sự sống và cái chết trên trái đất. Đau khổ, tuyệt vọng, hoạn nạn, đau khổ sẽ không còn là gánh nặng cho nhân loại, do đó, ở phía bên kia ngôi mộ trống, một tương lai mới của cuộc sống vĩnh cửu tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và hy vọng vĩnh cửu được mở rộng cho tất cả Chúng tôi. Trời đất chào đón và tôn vinh sự chiến thắng của Chúa Kitô qua sự chết cho chúng ta, là người tội lỗi. Tình yêu và bình an của Đức Chúa Trời luôn ở với chúng ta mãi mãi.

Niềm vui mừng lớn lao của Phục Sinh được tái sanh trong Thần Khí của Thiên Chúa và chúng ta không cần phải chờ đợi cho đến khi Ngài trở lại (lần thứ hai), nhưng ngay lúc này, ngay tại đây trên đời sống trần thế này. Chúng ta được ban phước rằng chúng ta không phải là người duy nhất trong cuộc đời này. Chúa Kitô ở với chúng ta trong mọi bước chúng ta nhận làm Đấng Cứu Chuộc cho chúng ta. Ngài luôn luôn ở đó để ủng hộ, khuyến khích và củng cố chúng ta suốt cuộc đời của chúng ta. Phục sinh là một cuộc sống mới trong Đức Kitô. Vì thế, sự sống lại của Người phải được phản ánh trong những suy nghĩ của chúng ta và trong cuộc sống của chúng ta. Tình yêu của Người luôn luôn tồn tại trong trái tim và linh hồn của chúng ta. Và chúng ta phải hoàn toàn tin tưởng vào Ngài, chúng ta thờ phượng Ngài và chúng ta tôn vinh Ngài.

Amen!

 

Nguyễn, Xuân Hùng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s