Phỏng Vấn TT Thiệu

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Hòa bình của nấm mồ Cuối năm 1979, Lời người chuyển bài: Đọc để hiểu được mặt trái một giai-đoạn lịch-sử của quê-hương mình ; hầu thương-cảm cho cuộc sống lầm-than và tủi-nhục của đồng-bào mình kéo dài cho đến ngày … Tiếp tục đọc

30 tháng 4 lại về

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

  Bạn hỏi tôi có nhớ ngày 30 tháng 4?                                                                Việt Nguyên             Ba mươi tháng tư.  Bạn nhắc ngày ba mươi tháng tư lại đến.  Lời nhắc nhở hay lời than thở?  Ba mươi tháng tư đến như … Tiếp tục đọc