Thêm chuyện khỉ

Thư viện của bài

This gallery contains 2 photos.

                                                                                                                                                ( Photo internet ) NĂM KHỈ NÓI VƯỢN  Sau ” giải phóng ” 1975 . Miền Nam thường thấy ba con khỉ : Bịt tai , bịt mắt , bịt miệng ; ý nói không nghe những gì cộng … Tiếp tục đọc

phao no
chucxuan

NGUỒN CỘI Thân Chúc

Qúy Thân Hữu cùng Đọc Gỉa

Một năm Bính Thân 2016

THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
VẠN SỰ NHƯ Ý
AN KHANH & THỊNH VƯỢNG
chuc xuan 2
hoa xuan2