xuân này sao vắng quá

hoa xuan2

một mùa Xuân xa
Khê Kinh Kha

xuân lại đến rồi đây
lần tay đếm tuổi đời
tình nồng đâu tìm thấy
hồn này đầy mưa bay

rượu say chưa cạn chén
mà tình xót xa cay
xuân này sao vắng quá
quê nhà có ai hay ?

xuân lại đến trong tôi
lòng đày cơn gió bay
người ơi ngàn xa cách
nuớc mắt còn rơi rơi

hoa mai vàng trong nắng
có vàng giữa lòng ai ?
một mai đời cuối bước
ai khóc người xa xôi ?

KhêKinhKha