Những giọt nước mắt của dân tộc VN

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Những giọt nước mắt đã khiến cho bao người phải khóc theo! Hàn Giang Trần Lệ Tuyền Những giọt nước mắt ngày 20/7/1954:  Trong lịch sử cận đại; nếu kể từ ngày đất nước bị chia cắt, phân ly, bởi … Tiếp tục đọc

THÁI THANH, TIẾNG HÁT VƯỢT THỜI GIAN

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

THÁI THANH, TIẾNG HÁT VƯỢT THỜI GIAN Không chỉ một người, tiếp cận “hiện tượng” Thái Thanh từ góc độ “tiểu sử” (một tiểu sử “trải dài” vài thời kỳ lịch sử thăng trầm của đất nước) cùng toàn bộ … Tiếp tục đọc