CỘNG SẢN VIỆT NAM- MỘT BĂNG ĐẢNG KHÔNG CÒN NHÂN TÍNH.

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, MỘT LOẠI BĂNG ĐẢNG KHÔNG CÒN NHÂN TÍNH. Chu Tất Tiến. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã được thành lập bởi những tín đồ trung thành của các chế độ khát máu Lê Nin, Staline … Tiếp tục đọc