xuân đến xuân đi, đời còn mấy bước?

Thơ Khê Kinh Kha
mấy trăm lần, mùa xuân

1minhmấy bửa đầu xuân ngồi nhìn tuyết rụng
xuân cứ như vầy chán chết đi thôi
phải chi có bạn cùng chia rượu đắng
chắc cũng đở buồn giữa chốn xa xôi

đã mấy trăm lần, nhìn hoa cúc nở
đã mấy trăm lần, lòng vắng như đêm
đã mấy trăm lần, rượu say, nằm ngủ
tỉnh dậy lại buồn, uống nữa cho quên

đã mấy trăm lần, hứa lòng không khóc
đã mấy trăm lần, nước mắt cứ trôi
xuân đến xuân đi, đời còn mấy bước?
ai khóc ai cười, nhìn cánh mai rơi
non nước xa vời, giọt lệ trong tôi

KhêKinhKha