SEN NỞ TRONG LÒNG

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’Tai Hại Của Lòng Tham.Thời đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài cùng A Nan đi du hóa tại một vùng quê. Đức Phật đang đi trên đường bỗng Ngài bước đi trên bờ cỏ. A Nan ngạc nhiên, … Tiếp tục đọc

Hoàng Sa -Trường Sa là của nước Việt Nam Cộng Hòa

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Hoàng Sa -Trường Sa là của nước Việt Nam Cộng Hòa Hàn Giang Trần Lệ Tuyền Ngày 14 tháng 9 năm 1958,  “thủ tướng” Phạm Văn Đồng  đã bất chấp cả luật pháp quốc tế, khi ngang nhiên nhân danh: … Tiếp tục đọc

Nhà thiên văn học Trịnh Xuân Thuận

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Nhà thiên văn học Trịnh Xuân Thuận được Nhà thiên văn học Trịnh Xuân Thuận được tổng thống Pháp tặng Bắc Đẩu Bội Tinh  Theo lệnh của tổng thống Pháp, Đại Sứ Francois Delattre đã đến trường Đại Học Virginia hôm … Tiếp tục đọc