Những Tấm Lòng Vàng Giữa lòng Sài Gòn

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Cảnh Lầm Than và Những Tấm Lòng Vàng Thúy Ngà Những người bán ve chai già cả, quanh năm sống nhờ vào những món đồ cũ nát…Thế nhưng, họ sẵn sàng, tự nguyện góp thêm vài cân gạo, mớ rau…đùm … Tiếp tục đọc

Thi văn của Nguyễn Ứng Long, thân sinh Nguyễn Trãi

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Thân thế, thi văn và thơ xuân của Nguyễn Ứng Long, thân sinh Nguyễn Trãi Lý Anh Biên Khảo Tưởng nhớ đến Nguyễn Trãi, nhà văn nổi tiếng, nhà chính trị, nhà tư tưởng kiệt xuất, anh hùng dân tộc… … Tiếp tục đọc