25 lý do sao bạn nên bắt đầu uống trà xanh ngay bây giờ

 25 lý do sao bạn nên bắt đầu uống trà xanh ngay bây giờ

25 Reasons Why You Should Start Drinking Green Tea Now
25 lý do sao bạn nên bắt đầu uống trà xanh ngay bây giờ
Green tea has increasingly become a very popular drink worldwide because of its immensely powerful health benefits.
It is extraordinarily amazing what green tea can do for your health.
And if you’re not drinking 3 to 4 cups of green tea today, you’re definitely NOT doing your health a big favor.
Here Are The 25 Reasons Why You Should Start Drinking Green Tea Right Now:
Trà xanh ngày càng trở thành một thức uống rất phổ biến trên toàn thế giới vì lợi ích sức khỏe vô cùng mạnh mẽ của nó.
Những gì trà xanh có thể làm cho sức khỏe của bạn là cực kỳ tuyệt vời.
Và nếu bạn không uống 3-4 tách trà xanh ngày hôm nay, bạn chắc chắn không chịu ban cho sức khỏe của bạn một đặc ân lớn.
Dưới đây là 25 lý do tại sao bạn nên bắt đầu uống trà xanh ngay bây giờ:
1. Green Tea and Cancer
Green tea helps reduce the risk of cancer.
The antioxidant in green tea is 100 times more effective than vitamin C and 25 times better than vitamin E.
This helps your body at protecting cells from damage believed to be linked to cancer.
1. Trà xanh và bệnh ung thư
Trà xanh giúp giảm nguy cơ ung thư. Các chất chống oxy hóa trong trà xanh là 100 lần hiệu quả hơn vitamin C và 25 lần tốt hơn so với vitamin E.
Điều này giúp cơ thể bảo vệ tế bào khỏi bị những tổn thương được cho là liên quan đến ung thư.
2. Green Tea and Heart Disease
Green tea helps prevent heart disease and stroke by lowering the level of cholesterol.
Even after the heart attack, it prevents cell deaths and speeds up the recovery of heart cells.
2. Trà xanh và bệnh tim
Trà xanh giúp ngăn ngừa bệnh tim và đột quỵ bằng cách hạ thấp mức độ cholesterol.
Ngay cả sau khi các cơn đau tim, nó ngăn chặn tế bào chết và tăng tốc độ của phục hồi của các tế bào tim.
3. Green Tea and Anti-Aging
Green tea contains antioxidant known as polyphenols which fight against free radicals.
What this means it helps you fight against aging and promotes longevity.
3. Trà xanh và chống lão hóa
Trà xanh có chứa chất chống oxy hóa gọi là polyphenols mà chống lại các gốc tự do. Điều này có nghĩa nó giúp bạn chống lại sự lão hóa và tăng cường tuổi thọ.
4. Green Tea and Weight Loss
Green tea helps with your body weight loss. Green tea burns fat and boosts your metabolism rate naturally.
It can help you burn up to 70 calories in just one day.
That translates to 7 pounds in one year.
4. Trà xanh và giảm cân
Trà xanh giúp giảm cân cơ thể của bạn. Trà xanh đốt cháy chất béo và tăng tốc độ chuyển hóa của bạn một cách tự nhiên.
Nó có thể giúp bạn đốt cháy lên đến 70 calo chỉ trong một ngày.
Như vậy là đến 7 kg trong một năm.
5. Green Tea and Skin
Antioxidant in green tea protects the skin from the harmful effects of free radicals, which cause wrinkling and skin aging.
Green tea also helps fight against skin cancer.
5. Trà xanh và da
Chất chống oxy hóa trong trà xanh giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do gây lão hóa da và nhăn da.
Trà xanh cũng giúp chống lại ung thư da.
6. Green Tea and Arthritis
Green tea can help prevent and reduce the risk of rheumatoid arthritis.
Green tea has benefit for your health as it protects the cartilage by blocking the enzyme that destroys cartilage.
6. Trà xanh và khớp
Trà xanh có thể giúp ngăn ngừa và giảm nguy cơ viêm khớp dạng thấp.
Trà xanh có lợi cho sức khỏe của bạn vì nó bảo vệ sụn bằng cách ngăn chặn các enzyme phá hủy sụn.
7. Green Tea and Bones
The very key to this is high fluoride content found in green tea.
It helps keep your bones strong.
If you drink green tea every day, this will help you preserve your bone density.
7. Trà xanh và Xương
Lời giải đáp quan trọng cho điều này là hàm lượng florua cao tìm thấy trong trà xanh.
Nó giúp giữ cho xương của bạn mạnh mẽ.
Nếu bạn uống trà xanh mỗi ngày, nó sẽ giúp bạn duy mật độ xương của bạn.
8. Green Tea and Cholesterol
Green tea can help lower cholesterol level.
It also improves the ratio of good cholesterol to bad cholesterol, by reducing bad cholesterol level.
8. Trà xanh và Cholesterol
Trà xanh có thể giúp giảm mức cholesterol xuống thấp hơn.
Nó cũng giúp cải thiện tỷ lệ cholesterol tốt trên cholesterol xấu, bằng cách giảm lượng cholesterol xấu.
9. Green Tea and Obesity
Green tea prevents obesity by stopping the movement of glucose in fat cells.
If you are on a healthy diet, exercise regularly and drink green tea, it is unlikely you’ll be obese.
9. Trà xanh và béo phì
Trà xanh ngăn ngừa bệnh béo phì bằng cách ngăn chặn sự di chuyển của glucose vào trong tế bào mỡ.
Nếu bạn có chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và uống trà xanh, chắc bạn sẽ không bị béo phì.
10. Green Tea and Diabetes
Green tea improves lipid and glucose metabolisms, prevents sharp increases in blood sugar level, and balances your metabolism rate.
10. Trà xanh và bệnh tiểu đường
Trà xanh giúp cải thiện chuyển hóa chất béo và đường, ngăn ngừa tăng mạnh đường máu, và cân bằng tốc độ chuyển hóa của bạn.
11. Green Tea and Alzheimer’s
Green tea helps boost your memory.
And although there’s no cure for Alzheimer’s, it helps slow the process of reduced acetylcholine in the brain, which leads to Alzheimer’s.
11. Trà xanh và Alzheimer
Trà xanh giúp tăng cường trí nhớ của bạn. Và mặc dù không có cách chữa bệnh Alzheimer, nó giúp làm chậm quá trình giảm acetylcholine trong não, mà dẫn đến bệnh Alzheimer.
12. Green Tea and Parkinson’s
Antioxidants in green tea helps prevent against cell damage in the brain,
which could cause Parkinson’s. People drinking green tea also are less likely to progress with Parkinson’s.
12. Trà xanh và Parkinson
Chất chống oxy hóa trong trà xanh giúp ngăn ngừa chống lại các tổn thương tế bào trong não, mà có thể gây ra bệnh Parkinson. Người uống trà xanh cũng ít có khả năng tiến triển với Parkinson.
Green Tea and Liver Disease
Green tea helps prevent transplant failure in people with liver failure.
Researches showed that green tea destroys harmful free radicals in fatty livers.
13. Trà xanh và bệnh gan
Trà xanh giúp ngăn ngừa suy thận ở những người bị suy gan.
Nghiên cứu cho thấy trà xanh phá hủy các gốc tự do có hại trong gan nhiễm mỡ.
14. Green Tea and High Blood Pressure
Green tea helps prevent high blood pressure.
Drinking green tea helps keep your blood pressure down by repressing angiotensin, which leads to high blood pressure.
14. Trà xanh và huyết áp cao
Trà xanh giúp ngăn ngừa cao huyết áp.
Uống trà xanh giúp giữ cho huyết áp của bạn giảm bằng cách ức chế angiotensin, là chất dẫn đến cao huyết áp.
15. Green Tea and Food Poisoning
Catechin found in green tea can kill bacteria which causes food poisoning and kills the toxins produced by those bacteria.
15. Trà xanh và Ngộ độc thực phẩm
Catechin tìm thấy trong trà xanh có thể giết chết vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm và giết chết các độc tố được sản xuất bởi các vi khuẩn này.
16. Green Tea and Blood Sugar
Blood sugar tends to increase with age, but polyphenols and polysaccharides in green tea help lower your blood sugar level.
16. Trà xanh và đường trong máu
Lượng đường trong máu có xu hướng tăng theo tuổi tác, nhưng polyphenol và polysaccharides trong trà xanh giúp giảm lượng đường trong máu của bạn.
17. Green Tea and Immunity
Polyphenols and flavenoids found in green tea help boost your immune system, making your health stronger in fighting against infections.
17. Trà xanh và miễn dịch
Polyphenols và flavenoids tìm thấy trong trà xanh giúp tăng cường hệ miễn dịch của bạn, làm cho sức khỏe của bạn mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến chống lại nhiễm trùng.
18. Green Tea and Cold and Flu
Green tea prevents you from getting a cold or flu.
Vitamin C in green tea helps you treat the flu and the common cold.
18. Trà xanh và lạnh và cúm
Trà xanh ngăn cản bạn khỏi bị cảm lạnh hoặc cúm. Vitamin C trong trà xanh sẽ giúp bạn điều trị bệnh cúm và cảm lạnh thông thường.
19. Green Tea and Asthma
Theophylline in green tea relaxes the muscles which support the bronchial tubes, reducing the severity of asthma.
19. Trà xanh và hen suyễn
Theophylline trong trà xanh giúp giãn các cơ bắp mà hỗ trọ các ống phế quản, giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh hen
20. Green Tea and Ear Infection
Green tea helps with ear infection problem.
For natural ear cleaning, soak a cotton ball in green tea and clean the infected ear.
20. Trà xanh và nhiễm trùng tai
Trà xanh giúp chữa vấn đề nhiễm trùng tai.
Để làm sạch tai một cách tự nhiên, nhúng một cục bông gòn vào nước trà xanh và lau sạch tai bị nhiễm bệnh.
21. Green Tea and Herpes
Green tea increases the effectiveness of topical interferon treatment of herpes.
First green tea compress is applied, and then let the skin dry before the interferon treatment.
21. Trà xanh và Herpes
Trà xanh làm tăng hiệu quả của interferon tại chỗ để điều trị herpes.
Trước hết đắp trà xanh, sau đó để cho da khô rồi mới điều trị interferon.
22. Green Tea and Tooth Decay
Green tea destroys bacteria and viruses that cause many dental diseases.
It also slows the growth of bacteria which leads to bad breath.
22. Trà xanh và Decay Răng
Trà xanh tiêu diệt vi khuẩn và vi rút gây ra nhiều bệnh về răng.
Nó cũng làm chậm sự phát triển của vi khuẩn dẫn đến hôi miệng.
23. Green Tea and Stress
L-theanine, which is a kind of amino acids in green tea, can help relieve stress and anxiety.
23. Trà xanh và căng thẳng
L-theanine, một loại axit amin trong trà xanh, có thể giúp giảm bớt căng thẳng và lo âu.
24. Green Tea and Allergies
EGCG found in green tea relieves allergies.
So, if you have allergies, you should really consider drinking green tea.
24. Trà xanh và Dị ứng
EGCG được tìm thấy trong trà xanh làm giảm dị ứng. Vì vậy, nếu bạn có dị ứng, bạn xem nên uống trà xanh.
25. Green Tea and HIV
Scientists in Japan have found that EGCG (Epigallocatechin Gallate) in green tea can stop HIV from binding to healthy immune cells.
What this means is that green tea can help stop the HIV virus from spreading.
25. Trà xanh và HIV
Các nhà khoa học ở Nhật Bản đã tìm thấy rằng EGCG (epigallocatechin gallate) trong trà xanh có thể ngăn chặn HIV không thể liên kết với các tế bào miễn dịch khỏe mạnh.
Điều này có nghĩa là trà xanh có thể giúp ngăn chặn virus HIV lây lan.

2 thoughts on “25 lý do sao bạn nên bắt đầu uống trà xanh ngay bây giờ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s