Trai Tài – Gái Sắc

TRAI TÀI – GÁI SẮC

Những gì, chúng ta có thể học hỏi đưọc, thêm từ những thành ngữ, ngụ ngôn, trong dân gian Việt Nam?

ductaiThành ngữ “Trai Tài, Gái Sắc”, thật sự có thể hàm ý thêm những gì nhiều hơn chăng, chúng ta mong có thể học hỏi được thêm những gì chăng?

“Trai Tài, Gái Sắc”, là một câu nói thường xuyên trong dân gian Việt Nam, nhằm nói đại cương về tình cảnh và giá trị trong mối liên hệ, phối hợp, giữa một người nam và một phụ nữ trong xã hội. Mặc dù nhiều người không nghĩ sâu hơn, hoặc cũng không biết nhiều hơn. Thông thường, mọi người chỉ có vài khái niệm chung qui; rằng, người nam có “tài” và người nữ có “sắc”; là một cuộc phối hợp xứng đôi, xứng đáng, may mắn, có ý nghĩa, làm đẹp lòng cả nhà, và hai họ.

Tuy nhiên, hàm ý, hoặc ngụ ý trong câu nầy rất sâu đậm và kêu gọi rất nhiều thử thách. Nó có thể ngụ ý, và nói lên rất nhiều, mà đa số những thường dân, không mấy ai đề tâm. Bên phái nam, người đàn ông chỉ cần xử dụng con mắt, nhãn quang, tầm thường, là đủ điều kiện để dể dàng nhận diện được cái “sắc” (là giá trị hữu hình, (có thể đo lường qua 5 giác quang, và con số trong toán học), của những người phụ nữ. Nhưng ngược lại, bên phái nữ, những người phụ nữ, cần phải, tương đối, có một trình độ tư duy, hiểu biết, sâu sắc hơn, hoặc đặc biệt nào đó; để chính xác và hữu hiệu, đo lượng, nhận định được cái “tài” (là giá trị vô hình, không thể đo lường qua 5 giác quang, hoặc con số trong toán học), của những người đàn ông; nếu những người nầy có “tài năng” đặc biệt.

Mặc dù đa số tất cả những từ ngữ mang giá trị vô hình như (tài năng, luân lý, đạo đức, đạo hạnh, công bằng, thật thà, chân chính, thánh thiện, nhân nghĩa, nhân cách, can đảm, dũng cãm, hùng dũng, minh triết, …), đều đòi hỏi một trình độ kiến thức, hoặc tư duy đặc biệt hơn, so với những “con mắt” tầm thường. Nhưng trong thành ngữ dân gian ngắn gọn nầy, nó đã không được toàn diện, hoặc rõ ràng nêu lên vấn đề, ý nghĩa, và giá trị của sự “vô hình” và “hữu hình”.

Trong phạm vi và nội dung của bài nầy, chúng ta chỉ tạm đi sâu hơn phần nào về ý nghĩa “tài” và “sắc”.

“Tài năng” trung thật và vững bền, của những người đàn ông; có thể phát xuất từ những cách đánh giá trị, nhận đinh riêng, những cái nhìn riêng; từ những sự trông mong riêng biệt, đòi hỏi, hoặc đề cao riêng; từ xã hội, từ gia đình họ gái, hoặc từ một người phụ nữ nào đó. Kế tiếp, ý nghĩa, giá trị, và cường độ “tài năng” thật, chính xác, và lâu dài, nằm trong phạm vi “vô hình”, có thể là giá trị tương đối; nhưng, nhìn theo nguyên lý, thì chúng nó luôn luôn là những giá trị “tuyệt đối”. Nhân sinh cho là những giá trị “tương đối” chỉ vì sự hạn chế trình độ của phàm tục; chỉ hiểu được nhiều hơn, hoặc ít hơn về chúng nó, chớ chưa toàn vẹn hiểu được giá trị vĩnh viễn và tuyệt đối của chúng nó mà thôi.

Những giá trị vô hình nầy, không thể dễ dàng nhận diện, hoặc nhìn thấy được qua nhãn quang, hoặc qua cặp mắt tầm thường; nhưng phải duy nhất, và chỉ chính xác “thấy” được và “hiểu thấu” được qua duy quang, hoặc tư duy, của những người “sáng suốt”, “minh triết”. Những thường dân, hoặc những phụ nữ nào không có trình độ duy quang “minh triết và sâu sắc”; thì họ sẽ không hội đủ những điều kiện xứng đáng để thật sự nhận diện, đánh giá trị, đo lượng chiều sâu “tài năng” trung thật và chân chính của những người đàn ông trong xã hội thời nay và thời xưa.

Tình cảnh khó khăn nầy, tương tự như những người mù, hoặc kém kiến thức mỹ thuật và hoạt họa, vì đã thiếu kém trình độ tinh túy; thì không hội đủ những điều kiện xứng đáng, để đánh giá trị sâu sắc của một tác phẩm lừng danh. Đồng thời, nếu những người không hội đủ điều kiện kiến thức trung thật về nhân đức, nhân cách, và tài năng con người; thì, bất cứ người nào, dù gia đình bên đàn nữ, hoặc chính người phụ nữ, cũng sẽ không có điều kiện để trọn vẹn và xứng đáng, để đánh giá trị chiều sâu “tài năng” hiện tại và dài lâu của những người nam, hoặc những nhân tài (nếu đã thật sự thành đạt).

Thêm một thí dụ tương tự, trước khi nhà nông mua hạt giống tốt để hữu hiệu canh nông, những nhà nông cần phải có trình độ, hoặc kiến thức tương ứng, để phân biệt giữa những loại hạt giống xấu, tốt, tốt hơn, hoặc tốt nhất. Những nhà nông nầy, phải phải tương đối, đã đạt được những kiến thức chuyên ngành; phải có những hiểu biết được nguồn gốc, giá trị phát xuất và phối hợp của hạt giống từ đâu ra. Tương tự như những nhà nông xuất sắc, để xứng đáng nhận định tài năng của một người đàn ông, bên người phụ nữ, (hoặc bất kể người nào), cũng cần phải có kiến thức “tinh túy”, chính xác thấu hiểu về 1) nguồn gốc phát xuất gia đình, 2) môi trường đào tạo, 3) môi trường giáo dục, 4) môi trường sinh hoạt, và 4) môi trường phát triển của nhân vật trong xã hội; trong quá khứ và hiện tại. Nếu như vậy, sẽ tương đối đánh giá trị, suy ra, được khuynh hướng, giá trị tài năng, và điều kiện tiếp tục phát triển của những người “tài” trong xã hội. Đại cương, dù có tự do trong tay; nhưng người không biết, hạn chế đào tạo, hạn chế kiến thức đánh giá trị và lựa chọn; sẽ không biết “đi chợ”; sẽ mua lầm “đồ giả, cá ươn, rau xấu,…”; sẽ gặp nhiều trở ngại dài lâu trong cuộc sống gia đình và tình duyên. Đồng thời, cũng sẽ không có điều kiện xứng đáng, để tự buồn, tự hờn, tự giận, hoặc tự trách; rằng, tại sao người đàn ông của mình hư đốn, tệ bại, thiếu trách nhiệm, không trọn tình, không trọn nghĩa, v v.

Kế tiếp, “trai tài, gái sắc”, có lẽ, đây là một câu nói nằm trong phạm vi “vô tình”, vô cùng nông cạn, kỳ thị, thiếu công bằng, và hạn chế chăng. Tại sao?

Giá trị sắc đẹp xác thịt và tự nhiên của phụ nữ, là những giá trị “tương đối“; vì là những giá trị trong phạm vi xác thịt hạn hẹp, bên ngoài, và ngắn hạn của những người phụ nữ. Những giá trị bên ngoài của xác thịt có thể dễ dàng nhận diện, dễ dàng được đánh giá trị, hoặc xuyên tạc, qua con mắt tầm thường của bao nhiêu người trong xã hội, và trong thiên nhiên. Không cần phải có một cặp mắt đặc biệt, hoặc điêu luyện, để thấy được những nét đẹp thiên nhiên trời ban cho phụ nữ trên toàn thế giới. Đồng thời, “sắc đẹp”, giá trị “xấu” hay “đẹp” bề ngoài của gương mặt và da thịt (mập, ốm, cao, thấp,…), cũng bị định nghĩa khác biệt, và rất tùy thuộc vào nhiều tiêu chuẩn, thời điễm; bị tùy thuộc vào sự khác biệt của môi trường, quê quán, khu vực, sắc tộc, quốc gia; hoặc tùy thuộc vào quan niệm cá nhân của mỗi người đàn ông, hoặc gia đình của phái nam.

Thêm nữa, sắc đẹp bề ngoài, chỉ là những giá trị “tương đối”, vì bị nhiều tùy thuộc, hạn chế, chóng thay đổi, và chóng phai tàn theo luật thời gian. Mỗi ngày, sắc đẹp của người phụ nữ dể dàng và nhanh chóng trở thành già hơn, và xấu hơn; rất khó mà trở thành trẻ hơn và đẹp hơn theo luật thời gian.

Những “sắc đẹp” bị che đậy, bổ túc, hoặc được thay thế bởi phấn, son, quần áo, gấm lụa, nữ trang, …, là những nét đẹp không phụ thuộc vào thành phần sắc đẹp chân thật; nhưng là nhân tạo, giả tạo, lừa dối, nhằm che đậy những hạn chế và thiếu xót của cá nhân, nhằm tạm thời đánh lừa người đối diện hạn hẹp tư duy, và không thiên nhiên, của những người phụ nữ thời đại; và cũng không phụ thuộc vào phạm vi chủ trương của bài viết nầy.

Bởi vì vậy, trong xã hội thời nay của chúng ta, rất hiếm những phụ nữ có sắc đẹp trung thật. Chúng ta chỉ có rất nhiều những người phụ nữ bị lệ thuộc, bởi những định nghĩa của hàn vạn người trong “xã hội”; đã tùy ý tự định nghĩa, cho là “đẹp”, là có “sắc”. Đa số phụ nữ, đã đánh mất đi, và không còn những sắc đẹp trung thật, nguyên thủy, và tự nhiên; nhưng, chỉ còn toàn là những nét đẹp tự che đậy bởi phấn son giả tạo, tự bày đặt ra, tự vĩ đại hóa, tự cao sang hóa, tự tùy ý, và tự gán cho chính họ.

Những sắc đẹp phát xuất, dựa vào, và bởi những sự hào nhoáng, bóng loáng của vật chất, của vinh quang, phú quý giả tạo; đã bày tạo ra bởi xã hội siêu kinh doanh, siêu kỹ nghệ, và siêu tư bản. Đây là những tình trạng sắc đẹp của “thời đại”, đã bị tự tâng bốc, xuyên tạc, và đầu độc; nhằm để thổi phồng, và tạo thu nhiều lợi nhuận, qua sự làm cao giá bán của hàn vạn tấn loạt mỹ phẫm, phấn, son, nước hoa, quần áo, nữ trang, v v.

1) Thế thì, khi chúng ta cần phải tìm kiếm những người đàn ông có “tài”; thì sẽ dễ dàng hơn, hay khó khăn hơn, so với sự tìm kiếm những người phụ nữ có “sắc”? Tại sao?

2) Nếu, khi người Việt Nam, trong dân gian, chúng ta, đã ý thức được rỏ rệt hơn, không lẫn lộn sự khác biệt, của những gì nằm riêng trong giá trị “Hữu hình” (có thể đo lường qua 5 giác quang, hoặc con số trong toán học), hoặc giá trị nằm riêng trong thế giới “Vô hình” (không thể đo lường qua 5 giác quang hoặc bằng toán học); thì chúng sẽ thay đổi quan niệm giá trị và sinh hoạt trong cuộc sống như thế nào?

3) Nếu, hiểu được và rõ ràng hơn, sự khác biệt của những giá trị “tương đối” hoặc “tuyệt đối“, trong cuộc sống và toàn thế giới; thì sẽ giúp thay đổi tâm trạng, lý trí, bản chất, và sức khỏe của toàn người Việt Nam như thế nào? 

4) Dù bất cứ công trình đi tìm nào, dù dễ dàng hơn, hoặc dù khó khăn hơn; cho những gì chúng ta cần đạt; thì chúng cần phải hội đủ những điều kiện gì, để hữu hiệu công cuộc “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”?

5) Để hữu hiệu tìm kiếm những người (dù nam hay nữ) mang những “nhân cách” cao, “đức hạnh”, và “đạo lý” xứng đáng; thì, công trình sẽ dễ dàng hơn, hay khó khăn hơn đến mức nào? Chúng ta cần phải đạt và hội đủ những điều kiện gì, để hữu hiệu, đáng công phát hiện, và xứng đáng kết hợp với những người nầy trong cuộc sống?

6) Từ câu thành ngữ “trai tài, gái sắc”, nó đã dạy cho chúng ta dè dặt được những gì sâu sắc và xứng đáng hơn chăng?

7) Những người đàn ông Việt Nam, sẽ thay đổi tư cách, nhân cách, lối sinh hoạt, cách cư xử trong xã hội, và cư xử đối với phái nữ như thế nào; khi hiểu rỏ hơn, và thay đổi quan niệm thế nào là “sắc đẹp” chân thật?

8) Những người phụ nữ Việt Nam, sẽ thay đổi tư cách, nhân cách, lối sinh hoạt, cách cư xử trong xã hội, và cư xử đối với phái nam như thế nào; khi hiểu rỏ hơn, và thay đổi quan niệm thế nào là “tài năng” chân thật?

9) Phải chăng, vì tình trạng hạn chế tư duy và khó khăn của chúng ta, của những người của “thời đại” hiện tại, khi cần phải hửu hiệu đo lường giá trị và nhân cách nhân sinh trong xã hội; cho nên, tình trạng “buôn thần, bán thánh” biến thành những diễn biến trầm trọng, hỗn loạn, và khủng hoảng chăng? 

 GS. Alexander Lê Trung Cang
Psychotherapist . Philosophical Counseling & Midwifery Family, Education, Career, & Health Counselor. Human Resources Liaison.
Founder of Esoteric Society For Longevity & Intellectual Martial Art
Chuyên Khoa Tư Vấn Tâm Lý Giáo Dục, Đào Tạo, và Điều Trị

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s