Võ Công Liêm ** THI SĨ Và THIẾU NỮ

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

                                           THI SĨ  Và THIẾU NỮ   1. Trời vào thu, sương giăng đầy đặc khó mà nhìn rõ cảnh vật giữa lúc nầy, nhờ ngọn gió ở đâu thổi tới, làm loãng màn sương thì mới nhận ra người đàn … Tiếp tục đọc