Những bạn trẻ yêu nước đang bị bắt giam

Thư viện của bài

This gallery contains 2 photos.

Khối 8406 Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006 Web: http://8406vn.comhttp://khoi8406vn.blogspot.com/ Email: vanphong8406@gmail.com Tuyên bố về những bạn trẻ yêu nước đang bị bắt (Hoàng Nhật Thông, Võ Minh Trí, Nguyễn Phương Uyên) Theo tin … Tiếp tục đọc