OBAMA VÀ CUỘC CHIẾN CHỐNG LẠI NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA NƯỚC My

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

OBAMA VÀ CUỘC CHIẾN CHỐNG LẠI NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA NƯỚC MY Duyên-Lãng, Hà Tiến Nhất Người ta thường khen TT Obama là một nhà hùng biện có tài. Cũng không ít người cho rằng Obama là một tay ngụy … Tiếp tục đọc