Thơ Trùc Thanh Tâm * Ngọt Ngào Tình Quê

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

THƠ TRÚC THANH TÂM            NGỌT NGÀO TÌNH QUÊ                             Áo bà ba nét duyên thôn nữ                             Muồi câu vọng cổ, lắc lẻo cầu tre                             Nồi cơm sôi, nóc nhà lên sợi khói                             Bìm bịp kêu con … Tiếp tục đọc

Thơ Trúc Thanh Tâm * Với Người Tình Xa

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

 Thơ Trúc Thanh Tâm   VỚI NGƯỜI TÌNH XA               Thời gian nằm chết trên bờ tóc               Ta thấy không gian xuống tận cùng               Hồn bay theo khói cà phê đắng               Ru tình thiếp ngủ giữa mê … Tiếp tục đọc