Truyện ngắn: Phùng Phương Quý * Cơn Gió Lúc Nửa Đêm

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

CƠN GIÓ LÚC NỬA ĐÊM   Truyện ngắn: Phùng Phương Quý Đêm khuya lắc. Con thạch sùng hai đuôi lim dim nằm sát trần nhà bỗng buông hai tiếng chóc chóc. Hạnh căng mắt nhìn những con chữ đang nhoè dần trên … Tiếp tục đọc