Hình ảnh chim bồ câu lạy Phật

Hình ảnh chim bồ câu lạy Phật

 

Chú chim bồ câu này có thể trong kiếp trước đã từng tin Phật. Nên kiếp này tuy đã đầu  thai làm chim bồ câu nhưng nó vẫn nhớ cách cầu nguyện và sám hối trước hình  tượng Phật.

Chúng ta phải trân quý kiếp người của ta trong cuộc đời này.

Hãy chú tâm đến từng hành động, lời nói và suy nghĩ của mình.

Hãy tinh cần trì giới để ta không phải ân hận hối tiếc gì khi thân mạng này  mất đi.

Gallery | This entry was posted in Bien Soan. Bookmark the permalink.

One Response to Hình ảnh chim bồ câu lạy Phật

  1. muatructuyentainha says:

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s